Onze motivatie


 
Je privacy beschermen op internet is ingewikkeld? Helemaal niet!

Toch hebben veel mensen nog nooit gehoord van VPN en wat het precies doet. Of ze lopen vast tijdens het oriënteren, vanwege de enorme keuze aan VPN-providers, of tijdens het instellen. En die nieuwe Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten, aka Sleepwet; waar gaat dat nou eigenlijk over?

Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich kan verdiepen in de impact van deze wet, maar ook de andere voordelen van surfen achter een VPN en gemakkelijk de juiste keus kan maken voor een VPN-provider of router.

Waar andere sites je overladen met vergelijkingen van VPN-providers en hardware, doen wij het makkelijker. We laten je kiezen uit 4 verschillende providers en 3 routers om de keuze overzichtelijk te houden. En voor deze opties verwijzen we je direct naar de juiste handleiding om het in te stellen.


Team Ik wil achter de VPNDisclaimerInformatie van derden, producten en diensten

Op de website van ikwilachterdevpn.nl staan links naar websites van derden; wij aanvaarden geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites van derden. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door ikwilachterdevpn.nl niet gegarandeerd op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid. Ikwilachterdevpn.nl is geen VPN-provider of hardware-leverancier en biedt deze diensten zelf niet aan.Adverteerdersinhoud

Wanneer je een bestelling plaats bij een van de VPN-providers of hardwareleverancies is het mogelijk dan ikwilachterdevpn.nl een vergoeding verkrijgt bij een succesvolle verwijzing. De beoordelinging zijn tot stand gekomen door eigen productervaringen en reviews van derden. Deze beoordelingen kunnen wijzigen over tijd wanneer ervaringen, prijzen en functies wijzigen.Informatie gebruiken

Alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s)berusten bij ikwilachterdevpn.nl . Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ikwilachterdevpn.nl. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.Wijzigingen

Wij hebben het recht de aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het is raadzaam om regelmatig te controleren of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, gewijzigd is.Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement van ikwilachterdevpn.nl .

Laatst gewijzigd op: 28 Mei 2018